Bên bán cam kết và bảo đảm rằng:

  1. Hàng hóa được bán cho khách hàng không mang khiếm khuyết tại thời điểm giao hàng, thuộc quyền sở hữu hợp pháp của chúng tôi: có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, phù hợp với Tiêu chuẩn hàng hóa và phù hợp với quy định pháp luật Việt Nam.
  2. Chúng tôi có tất cả các giấy đăng ký và các chấp thuận, giấy phép khác của cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan theo yêu cầu cần thiết cho việc mua bán, sản xuất, đóng gói, lưu kho và lưu thông Hàng hóa. Chúng tôi có thể cung cấp cho khách hàng các bản sao y công chứng, chứng thực của các tài liệu này.
  3. Chúng tôi sẽ bồi thường cho khách hàng nếu sản phẩm của chúng tôi không đúng, sai quy định, chậm trễ giao hàng so với hợp đồng hoặc đặt hàng.
  4. Chúng tôi cam kết rằng tất cả nhân viên kỹ thuật khi giao hàng cho khách hàng đều sẽ thực hiện quy định của công ty
  5. Chúng tôi chịu trách nhiệm cho việc xin các thủ tục vận chuyển các thiết bị đến nơi nhận hàng của khách hàng, đảm bảo việc vận chuyển giao nhận đúng tiến độ yêu cầu của quý khách. Mọi chi phí phát sinh, rủi ro trong quá trình vận chuyển chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm chi trả bằng kinh phí của mình.
  6. Chúng tôi thực hiện bảo hành trong mọi trường hợp xuất phát do lỗi kỹ thuật từ sản phẩm của chúng tôi. Khi có thông báo (bằng email, điện thoại, fax, văn bản) từ quý khách về việc hư hỏng thiết bị, trong vòng 48 giờ kể từ lúc nhận được thông báo từ khách hàng, theo yêu cầu của khách hàng, và/hoặc phối hợp với nhà sản xuất bảo hành miễn phí cho khách hàng theo chính sách bảo hành của chúng tôi và nhà sản xuất. Nếu sau 48 giờ làm việc mà Bên B không thực hiện và/hoặc thực hiện không đúng, không đầy đủ việc thay hàng mới theo yêu cầu của quý khách thì quý khách có quyền áp dụng các biện pháp khắc phục khác để thay thế nhằm đảm bảo mục đích sử dụng của quý khách. Mọi chi phí phát sinh cho việc thay thế này sẽ do chúng tôi chịu.
  7. Một vài trường hợp bất khả kháng là sự kiện xảy ra mang tính khách quan và nằm ngoài tầm kiểm soát của các Bên như động đất, bão, lũ, lụt, lốc, sóng thần, lở đất; hỏa hoạn; chiến tranh hoặc có nguy cơ xảy ra chiến tranh,… và các thảm họa khác chưa lường hết được, sự thay đổi chính sách hoặc ngăn cấm của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam. Sẽ thỏa thuận với nhau để đến được mục đích cuối cùng cả 2 bên đều chấp nhận được.

hơp tac vui ve - thiết bị thí nghiệm