Cân sấy ẩm Adam PMB 202

Thông số kỹ thuật PMB 202 Cân sấy ẩm

 • Trọng lượng cân: 200g
 • Khả năng đọc: 0.01g
 • Độ lặp lại: 0.02g
 • Đơn vị cân: g, %M, %S, ATRO %M, ATRO %S
 • Hiệu chuẩn: Hiệu chuẩn bên ngoài
 • Thời gian ổn định: 3 giây
 • Kích thước chảo cân:  ø100mm
 • Nhiệt độ hoạt động: 0° – 40°C
 • Kích thước tổng: 250x360x185mm (wxdxh)
 • Khối lượng: 6kg
 • Công nghệ nhiệt: Đèn đơn Halogen 400W
Danh mục:

ZALO