EC 1100 HORIBA LAQUA – Máy đo đa chỉ tiêu để bàn của Nhật Bản!

EC 1100 HORIBA LaQUA – Nhật Bản là model kết hợp nhiều công nghệ tiên tiến và màn hình cảm ứng dễ sử dụng. Với rất nhiều chỉ tiêu mà máy đo được: COND/ TDS/ Resistivity/ Salinity/ oC

ConductivityResistivitySalinityTDS

PCPRTUSB

ZALO