HỆ THỐNG KIỂM TRA PCB BẰNG TIA X-RAY

Hệ thống kiểm tra PCB bằng tia X | X5600 – Seamark ZM

Hệ thống kiểm PCB bằng tia X-Ray X5600 của hãng Seamark ZM cho phép nhìn thấy bên trong các sản phẩm mà không gây ra hư hại, mang lại nhiều thông tin trong quá trình sản xuất.

Danh mục:

ZALO