KD-210A – Chưng Cất Đạm OPSIS

Máy chưng cất tự động KD-210A của OPSIS: Máy có những chương trình cho việc điều khiển tự động hoàn toàn quá trình thêm nước, thêm base và thêm dung dịch nhận(thuốc thử), cũng như việc tự động xả cặn sau khi chưng cất.

Call Now