Máy đo đa chỉ tiêu PD210 Horiba

Thông số kỹ thuật 

– pH Phạm vi: -2,00 đến 16,00 pH
Độ phân giải: 0,01 pH
Độ chính xác: ± 0,01 pH
Điểm hiệu chuẩn: Tối đa 5 (USA & NIST), Tối đa 6 (DIN)
Tùy chọn bộ đệm: USA, NIST, DIN
Phạm vi -ORP: ± 2000 mV
Độ phân giải: 0,1 mV (<± 1000 mV), 1 mV (≥ ± 1000 mV)
Độ chính xác: ± 0,3 mV (<± 1000 mV), 0,3% số đọc (≥ ± 1000 mV)
Tùy chọn hiệu chuẩn: Có
Call Now Button