Máy đo độ bóng 2 góc 60 20 – Máy đo độ bóng Rhopoint

Máy Đo Độ Bóng Novo-Gloss 60 ° là phù hợp để đo độ bóng trong hầu hết các ứng dụng từ mờ đến độ bóng cao.
Đặc điểm kỹ thuật cao máy đo độ bóng cầm tay này là phù hợp để sử dụng trong nhiều môi trường bao gồm khu vực phòng thí nghiệm và sản xuất và là sự lựa chọn lý tưởng cho các phép đo độ bóng chung của một loạt các chất và các ngành công nghiệp bao gồm sơn và lớp phủ.

Call Now