Máy Đo Độ Bóng
Máy đo độ bóng dựa theo nguyên lý khi một nguồn sáng xác định chiếu sáng một bề mặt. Nó được phân tán một phần và một phần phản xạ ở góc độ bằng nhau nhưng ngược lại. Sự phản xạ phản chiếu này xác định độ bóng bề mặt.

Cường độ phản xạ phản chiếu, phụ thuộc vào vật liệu và góc chiếu sáng, được đo trong điều kiện cụ thể.

Kết quả được thể hiện bằng Đơn vị bóng (Gloss Unit – GU), là thước đo hiệu chỉnh dựa trên chỉ số khúc xạ có độ phản xạ phản chiếu 100 đơn vị bóng (GU) ở góc cụ thể.

– 20 ° đối với bề mặt độ bóng cao

– 60 ° đối với bề mặt độ bóng vừa

– 85 ° đối với bề mặt độ bóng thấp

Máy đo độ bóng góc 60 ° thường được sử dụng nhất trong việc xác định độ bóng từ 10- 70GU. Nếu bộ bóng cao quá 70 GU thì nên chọn loại góc 20o và dưới 10GU nên chọn loại góc 85

XEM THÊM SẢN PHẨM KHÁC TẠI ĐÂY

ZALO