Máy Đo PH 1300 – Máy đo PH để bàn của HORIBA đến từ NHẬT BẢN

Máy Đo PH 1300 – HORIBA LAQUA

  • Màn hình hiển thị: cảm ứng LCD
  • Hiệu chuẩn: 5 điểm theo tiêu chuẩn USA, NIST, Custom
  • Bộ nhớ: 999 dữ liệu
  • Có chức năng đăng nhập dữ liệu
  • Real time clock: Yes
  • Date/ time stamping: Yes
  • Chế độ tự động tắt: Cài đặt từ 1 đến 30 phút
  • Chế độ báo hiệu chuẩn: Cài đặt từ 1 đến 400 ngày
  • Cổng kết nối: USB, RS232C
Call Now Button

Call Now