Product added!

pH 700 EUTECH – Máy Đo PH Để Bàn

Thông số kỹ thuật của PH 700

Thang đo PH: -2.0 to 16.00

 • Độ phân giải: 0.01
 • Độ chính xác: +/-0.01
 • Thang đo mV: +/- 500
 • Độ phân giả: 0.1
 • Độ chính xác: +/-0.2

Thang đo mV từ +/- 2000 thì:

 • Độ phân giả: 0.1/1 mV
 • Độ chính xác: +/-0.2/ 2 mV

Thang nhiệt độ: 0.0 to 100.0oC

 • Độ phân giải: 0.1 oC
 • Độ chích xác: +/-0.3 oC
 • Bộ nhớ lên đền 50 dữ liệu
 • Nguồn điện: 9V adapter hoặc 220V
 • Kích thước: 18x23x6 cm
 • Trọng lượng: 120g
Call Now Button