Thiết bị kiểm soát nhiệt độ Thermosel Brookfield 

Thiết bị kiểm soát nhiệt độ Thermosel Brookfield | 300oC

Thiết bị kiểm soát nhiệt độ Thermosel Brookfield dùng để ổn định mẫu, đo độ nhớt ở nhiệt độ cao,   cho phép kiểm soát nhiệt độ lên tới 300°C. Ứng dụng để đo độ nhớt các mẫu nhựa đường, sáp, polyme

Call Now