DANH MỤC THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM

MỤC LỤC

Thiết Bị Thí Nghiệm Cơ Bản PBL-LAB          

 • Cân phân tích    
 • Cân kỹ thuật
 • Cân xác định độ ẩm
 • Analytical balance       
 • Industrical balance, Scale
 • Moisture analyzer
 • Tủ sấy đối lưu tự nhiên
 • Tủ sấy đối lưu cưỡng bức
 • Tủ sấy chân không
 • Tủ ấm
 • Tủ ấm B.O.D : 20 – 500C
 • Tủ ấm  CO2
 • Tủ ấm lạnh
 • DRYING OVEN  With natural convection
 • OVEN With forced air circulation
 •  Vacuum OVEN
 • INCUBATOR
 •  B.O.D incubator
 • CO2  incubator
 • Cooled  incubator
 • Lò nung từ 1100 – 1800 oC
 •  Furnace
 • Máy khuấy từ
 • máy khuấy từ gia nhiệt
 • Mấy khuấy
 • Máy đồng hóa
 • Máy lắc erlen, ống nghiệm
 • Magnetic stirrer
 • Heating magnetic stirrer
 • Stirring motor
 • Homogenizer
 • Shaker, vortex mixer
 • Bếp cách thủy/ dầu
 • Bể điều nhiệt
 • Bể lắc điều nhiệt
 • Bếp đun bình cầu
 • Bếp rủa siêu âm
 • Nồi hấp tiệt trùng
 • Water /Oil bath       
 • Bath/ circulation thermostat
 • Shaking water bath
 • Heating mantle
 • Ultrasonic cleaner
 • Autoclave – sterillizer
 • Máy đo pH cầm tay
 • Máy đo pH để bàn
 • Máy đo ph đất
 • Portable pH meter
 • Benchtop pH meter
 • Soid pH meter
 • Máy cất nước 1 lần
 • Máy cất nước 2 lần
 • Hệ thống lọc nước
 • Single water still
 • Double water still
 • Water purification system
 • Máy nghiền
 • Máy sàng dung
 • Máy ly tâm
 • Máy ly tâm lạnh
 • Grinder / Mill      
 • Sieving shaker
 • Centrifuge
 • Refrigerated centrifuge
 • Bơm chân không
 • Bơm định lượng
 • Vacuum pump
 • Dosing pump, Dispenser
 • Thiết Bị Thí Nghiệm Ngành Thực Phẩm

 • Bộ chưng cất đạm Kjeldahl
 • Bộ chưng cất đạm Kjeldahl tự động
 • Bộ phá mẫu Kjeldahl
 • Bộ triết béo Soxhlet
 • Bộ phân tích sơ
 • Bộ thủy phân enzym
 • Hệ thống lên men
 • Máy sấy phun
 • Cô quay chân không
 • Máy đông khô
 • Máy đếm khuẩn lạc
 • Kjeldahl distillation assembly
 • Auto system for Kjeldahl Nitrogen determination
 • Heating digester and scrubber
 • Fat extraction Soxhlet
 • Extraction for raw fiber determination
 • Enzymatic digester
 • Fermentation system
 • Spray dryer
 • Rotary evaporatory
 • Freeze dryer
 • Colony counter
 • Khúc xạ kế
 • Phân cực kế
 • Máy so màu
 • Máy nghiền vi sinh
 • Refractometer
 • Polarimeter
 • Tintometer / Colorimeter
 • Stomacher
 • Tủ hút khí độc
 • Tủ cấy vi sinh
 • Tủ cấy cho vi khuẩn kị khí
 • Tủ ấm
 • Tủ ấm CO2
 • Tủ ấm lạnh
 • Tủ lai
 • Fume hood
 • Biological Safety Cabinet
 •  Anaerobic/Environmental System
 • Heated incubator
 • COincubator
 • Cooled incubator
 • Hybridization oven

 • Thiết Bị phân tích hóa lý và môi trường

 • Máy đo độ nhớt
 • Máy đo tỉ trọng
 • Máy đo kích thước hạt
 • Máy đo độ nóng chảy
 • Máy phân tích nhiệt
 • Viscometer
 • Density meter
 • Particle sizer system
 • Melting point equipment
 • Thermal analysis
 • Máy đo khí độc
 • Mấy đo độ ồn
 • Máy đo độ dao động
 • Máy đo đọ sáng
 • Máy đo độ bụi, lấy mẫu khí 
 • Toxic gas detector and monitor
 • Sound level meter
 • Vibration meter
 • Lux meter
 • Gas sampling pump
 • Máy đo độ đục
 • Máy đo PH (điện cực chọn lựa ion)
 • Máy đo độ đãn điện, TDS, muối
 • Máy đo nồng độ oxi hòa tan D.O
 • Máy xác định nhu cầu oxy sinh hóa
 • Máy xác định nhu cầu oxy hóa học
 • Máy ép bùn băng tải và khung bản
 • Turbidity meter
 • PH/ISE meter (Ion Selective Electrode)
 • Conductivity,Total Dissolved Solid,Salinity meter
 • Dissolved oxygen meter (D.O)
 • Biochemical oxygen demand (B.O.D)
 • Chemical oxygen demand (C.O.D)
 • Thiết Bị Kiểm Nghiệm và Sản Xuất Trong Ngành Dược

 • Máy quang phổ tử ngoại khả biến
 • Máy quang phổ huỳnh quang
 • Máy quang phổ hồng ngoại
 • Máy quang phổ hấp thụ nguyên tửû
 • Máy quang phổ phát xạ ICP, ICP – Khối phổ
 • Máy sắc ký khí, máy sắc ký khí – Khối phổ
 • Máy sắc ký lỏng cao áp (PLC)
 • Cột sắc ký  ( GC , LC , HPLC ,… )
 • UV/VIS spectrometer
 • Fluorescence spectrometer
 • Infra-red spectrometer
 • Atomic absorption spectrometer
 •  ICP- OES/ ICP–MS
 • Gas chromatography, GC-MS
 • High Performance Liquid Chromatography
 • Chromatography Column.
 Máy đo độ nhớt Viscometer
Máy đo điểm nóng chảy Melting point equipment
Máy đo sự hòa tan Dissolution tester
Máy đo sự tan rã Tablet disintegration system
Máy quang phổ tử ngoại khả biến UV/ VIS spectrophotometer
Máy quang phổ huỳnh quang Fluorescene spectrophotometer
Máy sắc ký lỏng cao áp (HPLC) High performance liquid chromatography
Bộ chưng cất đạm Kjeldahl Kjeldahl Nitrogen determination
Bộ trích béo Soxhlet Fat extraction soxhlet
Máy sấy phun Spray dryer
Cô quay chân không Rotary evaporator
Máy đông khô Freeze Dryer
Khúc xạ kế Refractometer
Phân cực kế Polarimeter
Máy đo kích thước hạt  Particle sizer system
Hệ thống lên men Fermentation system
Tủ hút khí độc Fume hood
Tủ cấy vi sinh Biological   safety cabinet
Các loại tủ ấm Incubator (BOD, CO2, ANAEROBIC)
Các hệ thống trộn đều Homogeneous mixer
Các hệ thống tạo các viên thuốc Granule/ Long granule/ Pellet/ Drying/ Coating equipment
Các hệ thống chiết chai/ ống thuốc tiêm tự động Bottle/ Ampoule/ Filling machine
Các hệ thống đóng gói tự động Auto packing machine
Các hệ thống dán nhãn tự động Auto Labeling machine
Các hệ thống sản xuất trong Đông dược Herbal Medicine produced system
 • Thiết Bị Kiểm Nghiệm Y Sinh và Sinh Học

Máy đo độ nhớt các chất lỏng của sinh học Viscometer
Máy quang phổ kế UV/ VIS spectrophotometer
Máy phân tích huyết học Hematology analyzer
Máy phân tích theo phương pháp Elisa Elisa reader
Máy đo nồng độ Gluco trong máu Blood glucose monitoring system
Các loại máy ly tâm Centrifuges
Các loại máy đếm tế bào Cell counter
Các loại thùng lạnh giữ mẫu ( -196oC) Liquid nitrogen storage tank  (-1960C)
 PH kế PH meter
Các loại tủ ấm Incubator (BOD, CO2, ANAEROBIC)
Các hệ thống hấp tiệt trùng Utoclave – Sterilizer
Tủ cấy vi sinh Biological safety cabinet
Tủ cấy cho vi khuẩn kị khí Anaerobic/ environmental  system
Tủ lai DNA Hybridization oven
Tủ hút khí độc Fume hood
Hệ thống điện di Electrophoresis
Hệ thống PCR PCR system
Các hệ thống tinh hóa/ Tăng nồng độ DNA DNA  purification/ concentration system
Các hệ thống lọc / khủ trùng Filtration system
Các loại kính hiển vi Microscope
Các hệ thống nhuộm màu cho mẫu Staining system
Máy vùi mô Embedding system
Máy cắt vi mẫu Microtome
Máy phá màng tế bào bằng siêu âm Sonic dismembrator
Máy rửa bằng siêu âm Ultrasonic cleaner
Máy đo độ dày mỡ lưng  


Thiết Bị cho Ngành Cao Su, Nhựa, Da, Dệt, Mực In

Máy đo lưu biến đĩa Automatic disk Rheometer
Máy đo độ nhớt Mooney Mooney Viscometer
Máy đo chỉ số chảy Melt flow index
Máy đo điểm chảy mềm Softening temperature tester
Máy ép tạo mẫu đo theo khuân Molding test press tester
Máy đo độ cứng cao su bọt Foam Rubber Hardness tester
Máy kiểm tra độ thấm nước (cho ống PVC) Water  penetration tester
Máy kiểm tra độ thấm nước (cho giầy dép) Dynamic water penetration tester
Máy kiểm tra độ mài mòn Abrasion tester
Máy kiểm tra sợi chỉ Yarn inspection tester
Máy kiểm tra độ bền uốn, sức căng Blending/ Flexing/ Tensile tester
Tủ đo độ phai màu Standard Fade Meter
Tủ lão hóa Aging oven tester
Buồng kiểm soát ẩm nhiệt Environment testing chamber
Máy nhuộm tia hồng ngoại Infrared ray dyeing machine
Máy nhuộm kiểu trục Elevator type dyeing machine
Máy kiểm tra độ màu Day light
Máy kiểm tra độ mài mòn vải nhuộm Crock meter

Thiết Bị Cho Ngành Sơn, Mực In, Xi Mạ… Lớp Phủ

Máy so màu Different colorimeter
Máy đo độ bóng Glossmeter
Tủ so màu Cabinet lighting
Thiết bị đo chiều dài màng sơn khô, ướt Dry/Wet Thickness gauge
Máy đo chiều dài lớp phủ Coating thickness meter
Thiết bị quét sơn tự động Automatic film applicator
Thiết bị đo độ mịn của sơn Grindometer
Máy kiểm tra độ mài mòn Abrasion tester
Dụng cụ kiểm tra độ kết dính lớp phủ Adhesion tester
Máy đo độ nhớt Viscometer
Thiết bị phun sơn Spray coating equipment
 • Thiết Bị Trong Ngành Bao Bì, Giầy Da

Máy đo độ trắng, độ màu Whiteness/ Brightness/ Spectrophotometer
Máy đo độ đục, độ mờ của giấy Opacimeter
Máy đo độ nghiền nhỏ của giấy Freeness tester
Máy đánh bột giấy tự động Automated pulp beater
Máy đo độ mềm và độ xốp của giấy S-P-S Tester & Densometer for Porosity
Máy đo mật độ diện tích Particle charge detector
Máy đo độ giữ nước của giấy Water retension meter
Máy đo độ chịu lực thùng carton Compression tester for package & container
Máy đo độ bền uốn gấp Mit folding endurance tester
Máy đo độ chịu lựa của lõi giấy  Compression tester for paper cone, bobbin…
Máy đo lực căng/ nén của giấy Tensile/ Compression strength tester
Máy đo lực kết dính của giấy carton Join adhesion tester
Máy đo lực xé rách Elmendorf tearing tester
Máy đo độ bục của giấy Bursting strengh tester
Máy đo độ ẩm của giấy Moiture tester
 • Thiết Bị Cho Ngành Dầu Khí

 • Thiết bị chia mẫu
 • Thiết bị xác định tỉ trọng và trọng lượng
 • Thiết bị xác định độ nhớt
 • Thiết bị chưng cất
 • Thiết bị kiểm tra điểm chớp cháy
 • Thiết bị kiểm tra khí hóa dầu
 • Thiết bị kiểm nguyên liệu
 • Thiết bị phân tích khí lưu huỳnh, clo và các cấu tử khác
 • Thiết bị kiểm tra dầu bôi trơn
 • Thiết bị kiểm tra chất bôi trơn
 • Thiết bị kiểm tra mỡ bôi trơn và sáp
 • Thiết bị kiểm tra nhựa đường
 • Thiết bị kiểm tra nhiệt
 • Dầu chuẩn dùng kiểm tra độ nhớt và chớp cháy
 • Mẫu thử kim loại
 • Sampling Devices
 • Determination of Density and Gravity
 • Ditermination of viscosity
 • Distillation Equipment
 • Flash Point Tester
 • Examination of Liquefied Petroleum Gases
 • Examintion of Fuels
 •  Analysis of Sulphur,Chlorine and Other Constituents
 • Examination of Oils
 • Examination of Lubricants
 • Examination of  Greases and Waxes
 • Examination of  Bitumens
 • Thermometers
 • Calibration Fluids for Viscosity, Fash Point etc
 • Metal  Specimens
 • thiết bị thí nghiệm trong nhieu linh vuc