Máy chưng cất đạm UDK 129

Máy chưng cất đạm UDK 129

Máy chưng cất đạm UDK 129 với mức độ tự động hóa thấp nhất của Hãng Velp được ứng dụng phân tích như: Xác định nitơ ammoniac – nitơ bay hơi, Xác định protein – đạm, thành phần nitơ, Nitơ nitric, phenols, Axit Volatile, Xianua và Thành phần trong rượu.

Danh mục:

ZALO