Thước kéo màng sơn 4 mặt

– Được làm bằng thép không gỉ.

– Có 2 chiều rộng thước cố định: 60 và 80mm.

– Thước bao gồm 4 mặt với độ dày màng sơn kéo khác nhau.

Call Now