Cân 5 số lẻ Adam SAB 125i

Thông số kĩ thuật

Công suất cân: 62g / 120g
Khả năng đọc: 0,01mg / 0,1mg
Độ lặp lại: 0,02mg / 0,1mg
Đơn vị cân nặng: sg, mg, lb, oz, ct, GN, dwt, mm, ozt, t, tl.H, tl.S, tl.T, đơn vị tùy chỉnh
Hiệu chuẩn Hiệu chỉnh tự động nội bộ

Thời gian ổn định 6.0
Kích thước đĩa cân: 80mm ø
Tuyến tính 0,1mg / 0,2mg
Cung cấp năng lượng thích ứng 24V 50 / 60Hz 500mA
Cấu tạo: nhựa ABS
Giao diện: RS-232
Nhiệt độ hoạt động: 10 °C đến 30 ° C

Call Now