Cốc thủy tinh thành thấp ( beakers )

Thông số kĩ thuật

Tùy theo nhu cầu sử dụng mà chọn thể tích sau đây:

Code

Thể tích

BOE 5010614 25 ml
BOE 5010617 50 ml
BOE 5010624 100 ml
BOE 5010632 200 ml
BOE 5010636 250 ml
BOE 5010639 300 ml
BOE 5010644 500 ml
BOE 5010654 1000 ml
BOE 5010663 2000 ml
BOE 5010668 3000 ml
BOE 5010673 5000 ml

Call Now