Micropipet của Boeco Đức

Đặc điểm

Micropipet của boeco gồm 2 dạng: loại tiệt trùng và loại không tiệt trùng

Gồm nhiều thể tích khác nhau để lựa chọn.

Thiết kế gọn nhẹ, dễ sử dụng.

Có độ chính xác cao, đảm bảo việc lấy mẫu luôn thuận lợi

Call Now