DI-221A BỘ PHÁ MẪU TỰ ĐỘNG 20 VỊ TRÍ của OPSIS – THỤY ĐIỂN