MÁY ĐÓNG CHIP ( CHỌN & ĐẶT CHIP) TỰ ĐỘNG

Máy đóng chip ZM-400 | Pick and Place Machine | Seamark ZM

Máy đóng chip ZM-400 tự động đặt các chip SMD có kích thước từ  0201 đến100 mm x 150 mm, bao gồm chip BGA, MBGA, CSP và µBGAs, khung chì micro (MLF), flip chips, các linh kiện siêu mịn đến 15 mil và các linh kiện lẻ.

Danh mục:

ZALO