PC 1100 HORIBA LaQUA – Máy đo đa chỉ tiêu để bàn của Nhật Bản!

PC 1100 HORIBA LAQUA là máy để bàn cao cấp nhất trong dòng máy đa chỉ tiêu. Với rất nhiều chỉ tiêu đo được gói gọn trong máy. Chắc chắn sẽ là sản phẩm đáp ứng được yêu cầu của phòng nghiên cứu môi trường, nước thải…

pHmV(ORP)Conductivity

ResistivitySalinityTDS

PC PRT USB 2CH

Call Now Button