Test NO2 Sera-Kiểm tra nồng độ NO2

Test NO2 Sera được dùng để kiểm tra nồng độ NO2 trong các ao, hồ thủy sinh để hạn chế sự tăng của NO2 khi trong nước không đủ để lọc NO2 gây độc cho cá sinh vật trong hồ nuôi.

Call Now