Máy đo pH cầm tay pH 5+ Eutech

Máy đo pH cầm tay pH 5+ Eutech dùng để đo pH được sử dụng nhiều trong các ngành môi trường, nông nghiệp, kể cả trong các phòng thí nghiệm cơ bản

Call Now Button