Test pH Sera-Kiểm tra nồng độ pH

Test pH Sera được sử dụng để đo nồng độ pH trong môi trường nước đặc biệt là ao nuôi thủy sản.Test pH được sản xuất tại châu Âu sản phẩm đạt chất lượng, tiêu chuẩn cao.

Call Now