Test NO3 Sera- Kiểm tra hàm lượng NO3

Test NO3 Sera là kit test chuyên dụng được sử dụng để kiểm tra hàm lượng NO3 trong ao nuôi, đặc biệt là ao nuôi thủy sản. Với giá thành rẻ kít test phù hợp với các tiêu chí người sử dụng mong muốn

Call Now