Cân kỹ thuật PR223/E Ohaus

Cân kỹ thuật PR223/E Ohaus cung cấp độ chính xác và khả năng lặp lại trong các ứng dụng trong phòng thí nghiệm, công nghiệp và giáo dục.

ZALO

HOTLINE