Kit test 9 chỉ tiêu trong nước Sera

Kit test 9 chỉ tiêu trong nước của hãng Sera giúp kiểm tra cùng một lúc cho nhiều chỉ tiêu khác nhau cho đánh giá khách quan về chất lượng nước. Điều này cho phép thực hiện các biện pháp, ví dụ chống lại tảo, nhanh chóng và dễ dàng, không cần sử dụng hóa chất.

Call Now