Tủ so màu BEVS

TỦ SO MÀU
Hãng: BEVS – Trung Quốc

Model:BEVS 1201/5

TỦ SO MÀU 5 BÓNG BEVS: MÀN HÌNH ĐIỀU KHIỂN CẢM ỨNG , DỄ SỮ DỤNG . HIỂN THỊ THỜI GIAN SỬ DỤNG ĐÈN RÕ RÀNG

 

Call Now